شنبه، آذر ۱۲، ۱۳۹۰

کیست تا او را یاری کند؟؟


پنجشنبه 5 محرم الحرام - بازار بامیان

پیرمردی شصت - هفتاد ساله که یک کراچی باربری دارد و این کراچی تنها وسیله امرار معاش او و خانواده اش است ، در بازار بامیان لب سرک کنار کراچی اش ایستاده است. موتر یکی از مقامات محلی بامیان می آید و با کراچی این پیرمرد برخورد می کند و دسته اش را می شکند. پیرمرد غالمغال می کند و خواهان خسارت می شود. محافظان این مقام بلند پایه (معاون والی بامیان) پیرمرد بنده خدا را با قنداق تفنگ مورد حمله قرار می دهند و او را لت و کوب می کنند.
پیرمرد که به شدت مجروح شده است به شفاخانه می رود و آنجا از قسمت های مجروح بدن خود عکس می گیرد و کمی مداوا می شود .به پیرمرد گفته می شود که باید بستر شود اما از ترس اینکه مبادا بیایند و بندی اش کنند از شفاخانه به خانه می رود.
دیروز یکی از دوستان به ملاقات او رفته بود و می گفت که قبرغه اش سیاه شده و آسیب زیادی دیده است. تمام مصارف شفاخانه را که بیشتر از عاید یک روزش می شده خودش پرداخت کرده و حالا در خانه است.
...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

درافغانستان عزل ونصب ها براساس فرهنگ واسطه گری تحقق پیدامیکند همین معاون والی بامیان که بعضی دوستانم به او لقب "مورچه زرد" را میدهد که حتی همین لقب نیزاز اوکلانی میکند زیرامورچه زرد ازجمع مورچه ها بهترینه وخصوصیت آسیب رسانی ندارد اما این آدم درحلقه متعفن خلیلی گردش دارد وهمه قضایا را به نفع این حلقه می خواهد حتی که منجر اذیت وآزار روزمزدان گردد قضییه یادم هست درقرار دادی همکاران حقوق جزایی درزمان ریاست عدلیه وقتی به آن بخش دفترکارشد خانه یکی ازنزدیکانش را فراترازنرخ معمول دربازار به آنان کرایه کرد و سیتی ازموبل وفرنیچر ده هزاری را به 25 هزار بالای شان حساب کرد وای ازین مورچه زرد که مردما ماانتظارخدمتش را داشته باشد.