سه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۰

خوش آمدگویی

امروز در جلسه ای که یوناما برای نشست و گفتگوی اعضای جامعه مدنی بامیان با مارتین کوپلر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ترتیب داده بود از موضوعات و مشکلات بسیار سخن گفته شد اما خوش آمد گویی ای که بابه محسنی با ظرافت و نکته سنجی همیشگی اش بر زبان آورد هم ما را خنداند و هم اوج فاجعه را برجسته کرد:

« به بامیانِ بدون برق ، بدون سرک و بدون میدان هوایی برای دیدن مردم درجه سه خوش آمدید!»

...