دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۰

به نام زن، به کام مرد!

خبر تجاوز به زنان خبری است که همیشه و هر روز در گوشه و کنار اخبار به گوشمان می خورد. شاید این خبر هم مانند اخبار انفجار و انتحار آنقدر برای ما عادی شده است که فکر می کنیم خوب! هست دیگر!
از مسئولان پیگیر موارد خشونت علیه زنان شنیدم که محکمه هیچ گاه جرم تجاوزجنسی بر زنان را قبول نمی کند( اقلاً در بامیان) و بر این باور است که تجاوز امکان ندارد مگر به رضایت زن وبعد نام آن را زنا می گذارند. به همین راحتی!
همیشه زنان در این موارد مجرم شناخته می شوند و هیچ گاه از طرف دیگر یعنی مردان نشانی نیست! (یعنی آنها کجا غیبشان می زند؟؟؟)
برایم عجیب است که محکمه و بزرگان سیستم عدلی وقضائی چطور می توانند این قدر راحت از زیر بار جرمی که بر همگان واضح است شانه خالی کنند و مهر مجرم بودن را بر پیشانی زنان بزنند و بعد حکم خود را صادر کنند و خلاص!
کسی به آثار روحی و روانی که بر زن قربانی باقی مانده توجهی نمی کند و او به جرمی که خود هیچ نقشی در آن نداشته در زندان می ماند و چندین ماه و سال بعد که بیرون می آید از همه جا رانده و مانده با نامی بر پیشانی باقی می ماند.
این روزها می شنویم که به زنان تجاوز می شود،زنان در زندان هستند و از مردانی که جرم را مرتکب شده اند خبری نیست. چرا؟؟؟؟
...

۵ نظر:

ناشناس گفت...

با آنکه تجاوز را قویاً محکوم میکنم، اما اینطور نیست که در همۀ قضایا مرد ها مقصر باشند. زنان نیز بعضاً با نشان دادن چراغ سبز زمینه را برای تجاوز در جامعۀ عقب مانده و عصر حجرئ افغانستان، آماده میکنند. اما در کُل من موافق هستم با اینکه مرد ها در افغانستان و در اکثریت کشور های جهان و در طول تاریخ بر زنان ظلم روا داشته اند.

ولی بازهم نقش زنان را در این بیعدالتی ها نباید از چشم انداخت. مثلاً در قضیۀ "سحرگل"، میتوان مادر شوهر و زن دومی که نسبتش با "سحرگل" برایم نامعلوم است، را نام برد.

به گفتۀ حکیم ناصر خسرو بلخی:

"گفتا ز کی نالیم که از ماست که برماست"

به عقیدۀ من عدالت واقعی را تنها خداوند ج بواسطۀ حضرت مهدی ع در زمین حکم فرما نموده میتواند تا همان "مدینۀ فاضله" را بوجود آورد و بس.

ناشناس گفت...

سلام

این وقاعا باعث تاسف هست
علتش این است که زنانی مثل شما کم است شما باید زنهای دیگر را هم تشویق کنید تا حق خود دفاع کند

اخضراتی گفت...

بتول محمدی جان سلام امید موفق باشی خودت یک چهره دمکراسی خواه و ازدای خواه هستی واروزی موفقیت دارم اما این زنان با پوشیدن لباس های که دارد عفت عمومی را زیری سوال می برد این شخصیت زن نیست این دور از کرامت زن است

مهرگان گفت...

یعنی تو به راستی هنوز به آن سیستم عدلی و دولت افغانستان امیدواری؟ بیدار شو جان من، می دانم اندوه گستر است.
سیستم عدلی و خیلی سیستم های دیگر را شیخ های فانی در دست دارند. بزرگی آنجا وجود ندارد. بزرگترین افراد آن جامعه کودکان و زنان اند.

مینا حیدری گفت...

به نام زن... به کام مرد. زیبا بود. همیشه زیبا بنویسی خواهرم.